Eenzaamheid signaleren

In gesprek met een leerlingHerkent u de signalen van eenzaamheid? Jongeren die weinig, of geen, echt vrienden hebben schamen zich daar vaak voor. Ze zijn er dan ook goed in hun eenzaamheid te verbergen. Toch zijn er een aantal signalen waaraan u eenzaamheid kunt herkennen. Herkent u een, of meerdere, signalen uit onderstaand overzicht? Ga dan in gesprek met de betreffende leerling. Hoe eerder u eenzaamheid herkent, hoe meer u er aan kunt doen. Wilt u weten hoe u het gesprek over eenzaamheid aangaat? Lees verder.

Lichamelijke signalen

Denk aan een onverzorgder uiterlijk, vermoeidheid, hoofdpijn, spanningen, zenuwtrekjes, gebrek aan eetlust.

Psychische signalen

Denk aan een negatief denkbeeld, weinig zelfvertrouwen, verlies van vertrouwen in anderen, gevoel van zinloosheid en uitzichtloosheid, gevoel er niet bij te horen, teleurstelling, boosheid en verdriet.

Sociale signalen

Denk aan het hebben van weinig, of geen, sociale contacten, en het missen van sociale steun.

Gedragsmatige signalen

Denk aan onvoldoende sociale vaardigheden, afstandelijk gedrag, claimgedrag, overmatig gebruik of verslaving, verandering in gedrag, spijbelen.

Naast deze signalen zijn er een aantal levensgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van eenzaamheid. Heb aandacht voor jongeren die te maken hebben met een ziekte of beperking (van zichzelf of van een naaste), echtscheiding, overlijden, financiële problemen, verhuizing, migratie, genderidentiteit, culturele overtuigingen en/of een taalachterstand.

Bronvermelding: eentegeneenzaamheid.nl