Samenwerken in de klas

‘Als ik naar school fiets dan hoop ik alleen maar dat we die dag niet in groepjes hoeven te werken’, vertelt de 14-jarige Hanneke.

Voor jongeren die zich eenzaam voelen is groepswerk confronterend. Hanneke: ‘Het is sowieso lastig, omdat ik nergens bij hoor. Als we zelf groepen mogen maken dan blijf ik als enige over. Als de docent groepen maakt dan weet ik gewoon dat klasgenoten toch niet met mij willen samenwerken. Ze hebben liever een ander in hun groep.’ Bij eenzaamheid speelt een negatief denkbeeld vaak een grote rol. Dat ziet u ook duidelijk in het voorbeeld van Hanneke. Ze is ervan overtuigd dat klasgenoten haar er niet bij willen hebben. Dit zorgt ervoor dat samenwerken confronterend en lastig is.

Klik op de afbeelding voor het verhaal van Hanneke

Wat kunt u doen als docent?

Natuurlijk is samenwerken een belangrijk onderdeel van het leerproces. Heb aandacht voor het gevoel van eenzame jongeren. Stimuleer hen toch samen te werken. Dat kunt u doen door hen te vragen bij welk groepje zij zich veilig voelen, regelmatig te vragen hoe het gaat en het positieve te stimuleren. 

Wilt u groepen maken op een veilige manier?