In gesprek met de klas

Wilt u het thema eenzaamheid bespreken in de klas? En er samen voor zorgen dat alle leerlingen erbij horen? Ga dan eerst na wat de sfeer is in de groep. Is het een veilige klas of een onveilige klas? Bekijk het schema hieronder of download de checklist.

Veilige klas

 • Rustig binnenkomen, praten, plezier.
 • Vriendelijk reageren op elkaar.
 • Elkaar helpen en complimenten geven.
 • ‘Leermodus’: opletten, concentreren, nadenken, samenwerken.
 • Delen.
 • Samen bespreken en oplossen.
 • Het corrigeren van elkaar als iemand zich niet gedraagt volgens de groepsregels met de intentie om de groep bij elkaar te houden.
 • Samen lachen.
 • Elkaar bij de naam noemen.
 • De docent is bezig met les geven en leren.

Onveilige klas

 • Onrustig binnenkomen (duwen, roepen etc.) 
 • Kortaf en stuurs reageren op elkaar. 
 • Elkaar bekritiseren, sterk op elkaar reageren.
 • ‘Alarmmodus’: fight, flight and freeze.
 • Alles voor zichzelf houden.
 • Voortdurend conflicten, fysieke confrontaties.
 • Het corrigeren van elkaar groepsregels die arbitrair zijn en die ongunstig uitvallen voor het gedrag of het uiterlijk van een klasgenoot. 
 • Uitlachen.
 • Bijnamen gebruiken, uitschelden. 
 • De docent is bezig met orde houden. 
 • Gedrag dat gericht is op het vasthouden of versterken van de eigen positie in de hiërarchie.
 • Bij ‘afwijkend’ gedrag en je niet kunnen verweren, buiten de groep gezet worden.