Help jongeren eenzaamheid te doorbreken!

In Nederland voelt 8% van de jongeren zich dag-in-dag-uit eenzaam. Dat zijn gemiddeld 3 leerlingen per schoolklas. Herkent u eenzaamheid bij jongeren? Op dit platform vertellen we u er alles over. We geven tips om eenzaamheid te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Ook vertellen onze ervaringsdeskundigen wat ze gemist hebben op school. Ontdek hun tips in onderstaande video.

              

                 

Eenzaamheid signaleren

Jongeren die weinig, of geen, echte vrienden hebben schamen zich daar vaak voor. Ze zijn er dan ook goed in hun eenzaamheid te verbergen. Toch zijn er een aantal signalen waaraan u eenzaamheid kunt herkennen.

Eenzaamheid voorkomen

Een saamhorige klas kan, voor jongeren die zich eenzaam voelen, het verschil maken. Het zorgt ervoor dat zij zich minder alleen voelen en zichzelf durven te zijn. Hoe creëert u een saamhorige klas?

Eenzaamheid en groepswerk

Voor jongeren die zich eenzaam voelen is groepswerk confronterend. Ze blijven vaak als laatste over of denken dat toch niemand met hen wil. Hoe kunt u groepswerk voor alle leerlingen prettig maken?


Eenzaamheid bespreken

Hoe bespreekt u eenzaamheid met een leerling?

Heeft u het vermoeden dat een leerling in uw klas zich eenzaam voelt? Ga dan met deze leerling in gesprek. Het is geen eenvoudig onderwerp om bespreekbaar te maken. Dat komt alleen al door het feit dat eenzaamheid bij jongeren een redelijk onbekend probleem is. Veel jongeren zullen de gevoelens die zij ervaren dan ook niet herkennen als eenzaamheid. Wilt u weten hoe u het beste in gesprek kunt gaan met een leerling?

Hoe bespreekt u eenzaamheid met de klas?

Wilt u het thema eenzaamheid bespreken in de klas? En er samen voor zorgen dat alle leerlingen erbij horen? Ga dan eerst na wat de sfeer is in de groep. Is het een veilige klas of een onveilige klas? U kunt de problematiek uitsluitend bespreken in een veilige klas. Om een goed gesprek te voeren, en ervoor te zorgen dat alle leerlingen het gevoel hebben dat ze erbij horen, kunt u een aantal interventies inzetten. Wilt u weten welke?

Meer leren over eenzaamheid

Scholing

Stichting Join us biedt lezingen, trainingen en workshops aan voor overheidsinstellingen, scholen, welzijnsorganisaties en andere geïnteresseerden. Door uw kennis over eenzaamheid te vergroten worden jongeren eerder gesignaleerd. De inhoud van de educatieve programma’s wordt altijd afgestemd op de wensen van uw organisatie.